Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

 

Laatimispäivä 2.5.2011

 

1. Rekisterinpitäjä

TOP NORDIC OY
Y-tunnus 0797292-9
Könninkuja 3, 02880 VEIKKOLA
info@topnordic.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Päivi Timmerbacka
puh. (09) 2565 272

3. Rekisterin nimi

TOP NORDIC OY verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitaminen.
Lisäksi tietoja voidaan käyttää toiminnasta tiedottamiseen, markkinointiin sekä muihin
verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn perustiedot, kuten:
- yrityksen/liikkeen nimi
- toimitus/laskutusosoite
- postinumero ja postitoimipaikka
- maa
- yhteyshenkilö
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- faxnumero
- y-tunnus
- toimiala
- tilaustiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja, kuten:
- asiakasnumerot
- mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot
- uutiskirjeen tilaaminen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi TOP NORDIC OY:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot,
jotka käyttäjä itse ilmoittaa jälleenmyyjähakemus-lomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain rekisterinpitäjän omat työntekijät. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tarkistus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioita vastaavalle henkilölle. Koska tiedottaminen ja markkinointi verkkokaupan jälleenmyyjille tapahtuu pääasiallisesti sähköpostitse verkkokaupan luomalla automatiikalla, vaikuttaa tietojen käsittelemisen kielto siten, että rekisteröidyn käyttäjätunnukset poistetaan verkkokaupan tietokannasta.